087/67.98.23
111  résultats trouvés
t620 Flexible Thin Client - GX 217GA - 4GB RAM - 16GB SSD - Radeon HD 8280E - Win Embedded - Qwertzu Swiss-Lux
€654,60(+0,10)(Hors TVA)
€792,07(+0,12)(TVA Incl.)

t630 Thin Client - AMD GX-420GI SoC - 4GB RAM - 8GB Flash - ThinPro - Azerty Belgian
HP
Référence :
X4X17AT#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€450,25(+0,10)(Hors TVA)
€544,80(+0,12)(TVA Incl.)

t630 Thin Client - GX 420GI SoC - 4GB RAM - 8GB Flash - Smart Zero - Azerty Belgian
HP
Référence :
X4X16AT#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€447,08(+0,10)(Hors TVA)
€540,97(+0,12)(TVA Incl.)

t630 Thin Client - AMD GX-420GI SoC - 4GB RAM - 32GB Flash - Win Embedded - Azerty Belgian
HP
Référence :
X4X19AT#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€462,90(+0,10)(Hors TVA)
€560,11(+0,12)(TVA Incl.)

HP t630 Thin Client AMD GX-420GI SoC / 32GB Flash 4GB Win Embedded Azerty
HP
Référence :
X9S63EA#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€600,95(+0,17)(Hors TVA)
€727,14(+0,21)(TVA Incl.)

t520 Flexible Thin Client - AMD GX-212JC - 4GB RAM - 8GB Flash - ThinPro - Azerty
HP
Référence :
X9S41EA#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€443,20(+0,10)(Hors TVA)
€536,28(+0,12)(TVA Incl.)

t630 Thin Client - GX 420GI SoC - 4GB RAM - 8GB Flash - ThinPro - Azerty Belgian
HP
Référence :
X9S62EA#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€487,20(+0,10)(Hors TVA)
€589,51(+0,12)(TVA Incl.)

Zero Client t310 G2 - Tera2321 - 512MB RAM - 32GB eMMC
HP
Référence :
2EZ54AA#UUG
Langue :
BE
Disponibilité :
€501,15(+0,10)(Hors TVA)
€606,39(+0,12)(TVA Incl.)

t520 Flexible Thin Client - GX 212JC - 4GB RAM - 32GB Flash - Win10 IoT Ent - Qwertzu Swiss-Lux
€385,25(+0,17)(Hors TVA)
€466,15(+0,21)(TVA Incl.)

t630 Thin Client - GX 420GI SoC - 32GB Flash 8GB RAM - Win10 IoT Ent - Qwertzu Swiss-Lux
HP
Référence :
X4X22AA#UUZ
Langue :
ML
Disponibilité :
€654,60(+0,10)(Hors TVA)
€792,07(+0,12)(TVA Incl.)

.